CK Enerji Çamlıbel
Yeşil Tarife

 

Türkiye'de talep eden tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını, düzenlenen tarifeler vasıtasıyla destekleyebilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Yenilenebilir enerji olarak nitelendirilen kaynaklar:

  • Rüzgar Enerjisi
  • Hidroelektrik enerji
  • Güneş Enerjisi
  • Jeotermal
  • Biokütle

Mesken, Ticarethane, Sanayi, Tarımsal Sulama, Aydınlatma tarifelerindeki aboneler ve elektrik iletim sistemi kullanıcıları Yeşil Tarife’ye başvuru yapabilir.

1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Yeşil Tarife uygulaması başladı.

Yeşil Tarife’ye geçme talebinizi içeren yazılı bir dilekçe ile bulunduğunuz bölgedeki görevli tedarik şirketine başvurmalısınız.

Tarife değişikliğiniz, talep tarihinizin içinde bulunduğu dönemden bir sonraki fatura dönemi itibarıyla gerçekleşiyor.

Yeşil Tarife’ye geçme talebinizi içeren yazılı bir dilekçe ile bulunduğunuz bölgedeki görevli tedarik şirketine başvurmanız yeterlidir. Serbest tüketicilerin öncelikle serbest tüketici sözleşmelerini sonlandırmaları ve ulusal tarife kapsamında sözleşmelerini yenilemeleri gerekmektedir.

Aktif enerji bedelleri EPDK tarafından yayınlanan Yeşil Tarife tablosuna göre tüm abone grupları için standart olarak belirlenmiştir. Bu bedellere, mevcut tarifeniz içerisinde yer alan dağıtım bedelleri eklenerek elektrik tüketim bedeliniz belirlenecektir. Abone grubu farklılığından dolayı toplam tarife tutarı 79,25 ile 91,46 kuruş arasında değişmektedir. Bu bedel EPDK tarafından belirlenecek periyotlarla güncellenebilecektir. Yeşil Enerji maliyeti; YEKDEM’e tabi santrallere, mekanizma kapsamında ödenen ağırlıklı ortalama enerji birim bedelinden (feed-in tariff) hareketle hesaplanan maliyete göre belirlenecek ve normal tarifeden buna göre farklılaşacaktır. Maliyetin oluşmasında döviz kuru, üretim kaynaklarının oranı, üretim tesisinin yerlilik oranı gibi etkenler belirleyici olmaktadır.

YETA’ya tabi tüketiciler EPDK tarafından Yeşil Tarife için belirlenen tarife üzerinden faturalandırılacaktır. Standart fatura üzerinde YEŞİL TARİFE ifadesi yer alacaktır.

Türkiye’nin her yerindeki elektrik aboneleri, Yeşil Tarife’ye geçiş yapabilmektedir.

Yeşil Tarife’den çıkmak üzere başvuruda bulunmadığınız taktirde Yeşil Tarife’de aboneliğiniz devam etmektedir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere Yeşil Tarife’ye geçme veya Yeşil Tarife’den çıkma talebinde bulunabilirsiniz.

Yazılı dilekçe ile görevli tedarik şirketine başvurarak talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde Yeşil Tarife’den çıkıp yeni tarifenizi kullanmaya başlayabilirsiniz.