CK Enerji Çamlıbel

Hemen Abone OlElektriğini İndirimli Kullan

Abone olmak için bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesini imzalamanız yeterlidir.

Başvuru için tıklayınız...

Nasıl Abone Olabilirim

Abonelik işlemleri için iki şart vardır :

Bağlantı Anlaşmasını ve Perakende Satış Sözleşmesi imzalamak. Hizmet merkezlerimize gelerek abonelik işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Bize Sorun

Merak ettiğiniz bir şey mi var? Bizi 7/24 Arayabilirsiniz

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ

0850 926 58 58

Perakende Satış Sözleşmesi İçin Neler Yapmalıyım?

Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan perakende satış Şirketi (CK Enerji Çamlıbel) ile müşteri arasında yapılan sözleşmedir.

Perakende Satış Sözleşmesi Başvurusu ve İstenilecek Belgeler

 • Perakende satış sözleşmesi başvurusu;
 • Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
 • Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır.
 • Perakende satış sözleşmesi için başvurunun yapılma şekli;
 • Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar,

Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar, tarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek CK Enerji Çamlıbel'in ilgili birimlerine başvurulur.

Abonelik İçin Gerekli Evraklar


Gerçek Kişiler için;

 • Abone alınacak yerin hesap numarası,
 • T.C. Kimlik Numarası
 • DASK (Mevzuat gereği zorunlu olan yerler için)
 • Maaş alındığına dair belge ve kimlik kartı (Şehit aileleri ve Muharip Malul Gaziler Tarifesi İçin)
 • Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi tarifesi için)
 • Resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi (Tarımsal sulama tarifesi için)
 • İlgili mercilerden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı yapıldığına dair belge (Tarımsal sulama tarifesi için)

Tüzel Kişiler için;

 • Abone alınacak yerin hesap numarası,
 • Vergi Kimlik Numarası
 • Ticaret sicil numarası ve sicil memurluğu adı
 • İmza sirküsü
 • Vekaletname
 • DASK (Mevzuat gereği zorunlu olan yerler için)
 • Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi tarifesi için)
 • Resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi (Tarımsal sulama tarifesi için)
 • İlgili mercilerden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı yapıldığına dair belge (Tarımsal sulama tarifesi için)

*Elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunun ve kullanım yerinin hangi sıfatla kullanıldığının beyan edilmesi gerekmektedir.

**Abonelik işlemleri için güvence bedeli nakit olarak alınmaktadır. Mesken tarifesi dışındaki tüketiciler güvence bedelini kesin ve süresiz teminat mektubu olarak da verebilmektedir.

Abone Grupları

 • Abonelik Dökümanları

Kısa Süreli Elektrik Enerjisi Talepleri

Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.

Geçici süreli elektrik enerjisi taleplerinde istenilen belgeler:

 • Talep dilekçesi
 • Bağlantı Anlaşması
 • Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi
 • Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman

Perakende Satış Sözleşmesi

 • Perakende Satış Sözleşmesi